BREASS UIT DONGEN IS DE ADVISEUR GERICHT OP FINANCI╦LE DIENSTEN IN DE PARTICULIERE- EN ZAKELIJKE MARKT.

BreAss > Mediation > Wat is mediation

Ieder mens kan met conflicten te maken krijgen. Deze geschillen kunnen soms hoog oplopen. Conflicten of geschillen kunnen niet alleen veel tijd en geld kosten, maar vreten energie en leiden vaak tot slapeloze nachten. Je kunt dan naar een rechter stappen om proberen je gelijk te halen, maar je kunt ook een mediator inschakelen.

WERKWIJZE MEDIATION
Mediation is het oplossen van een geschil of conflict onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke bemiddelaar, oftewel een mediator. In mediation worden geschillen gezamenlijk opgelost, zodat er een win-win situatie ontstaat.

Je krijgt beiden de gelegenheid om in alle rust te vertellen wat er speelt, wat je wensen zijn voor de toekomst en wat je struikelblokken zijn, vervolgens worden de mediation onderhandelingen gestart en komen verschillende oplossingen in beeld. Nadat alles is besproken en overeenstemming bereikt wordt, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een convenant (een vaststellingsovereenkomst) die door een ieder wordt ondertekend zodat ook juridisch alle zaken goed worden afgerond.

VEREISTE VOOR MEDIATION
  • Vrijwilligheid: je kunt elkaar niet dwingen om aan mediation deel te nemen. Ook ben je vrij de mediation op elk gewenst moment te beëindigen.
  • Er dient getekend te worden voor geheimhouding in mediation
  • Al lopende gerechtelijke procedures worden tijdens mediation opgeschort (lukt mediation niet dan kunnen deze weer worden hervat)
  • Er is sprake van wederzijds respect en de wil een gezamenlijke oplossing te vinden

WAAROM MEDIATION
  • Mediation kost minder tijd en geld dan juridische procedures
  • Bij mediation mag over emoties gesproken worden
  • Je bepaalt zelf de uitkomst/oplossing van het geschil en niet een rechter, wat meer ruimte geeft voor creatieve oplossingen
  • Door mediation is het contact in de toekomst vaak beter, omdat jullie beide achter deze oplossing staan

© 2023 BreAss | Disclaimer & Privacy